Het nieuwe bestuur bijeen.Vanaf links achteraan Robert Winter, Luuk Volker (met geit), Willem Dinkla. Staand links Jeroen Wolters, Jarno Rietema, Koos Meeuwes, staand rechts Paulien van Beesten. Vooraan Evelien Drenth en Thea Buseman.
Het nieuwe bestuur bijeen.Vanaf links achteraan Robert Winter, Luuk Volker (met geit), Willem Dinkla. Staand links Jeroen Wolters, Jarno Rietema, Koos Meeuwes, staand rechts Paulien van Beesten. Vooraan Evelien Drenth en Thea Buseman.

Bestuur jonge boeren weer compleet

Algemeen

EEMSDELTA - Jarno Rietema uit Oudeschip is vorige week verkozen tot de voorzitter van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK). Dit gebeurde tijdens de online Algemene Ledenvergadering (ALV) waarbij Willem Dinkla uit Bellingwolde de voorzittershamer coronaproof overdroeg.

Dinkla heeft het provinciaal bestuur van de agrarische jongeren drie jaar met veel passie en inzet geleid. Met het aftreden van Dinkla is daarnaast Evelien Drenth uit Vlagtwedde toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid. ,,Ik zal mijn rol binnen het bestuur gaan missen. Het waren bewogen jaren voor jonge boeren, waarbij het stikstofdossier en de aardbevingsschade hoog op de agenda stonden en nog steeds staan. Het is vooral belangrijk om kansen te zien en niet te denken in bedreigingen.  Ik ben blij dat met mijn afscheid ook weer enthousiaste jonge aanwas is gevonden. In deze tijd van emotie politiek en grote uitdagingen is het belangrijker als ooit”, aldus Dinkla.

Ruim 600 leden

Het GrAJK heeft ruim 600 leden in de provincie Groningen. Naast belangenbehartiging op meerdere bestuurlijke niveaus binnen de provincie werkt het bestuur als communicatievat naar het landelijk georganiseerde NAJK. Het Groningse bestuur heeft zeven verenigingen onder haar vleugels die zelfstandig opereren: AJK Oldambt, AJK Veenkoloniën, AJK Westerwolde, AJK Westerkwartier, AJK Midden, AJK ´t Hogeland en Jonge Agrarische Vrouwen.  

Het provinciale bestuur bestaat nu uit zeven jongeren werkzaam in de agrarische sector: melkveehouder Luuk Volker uit Bad Nieuweschans is penningmeester, melkveehouder Robert Winter uit Loppersum is portefeuillehouder stikstof, akkerbouwer Koos Meeuwes uit Uithuizermeeden heeft de portefeuille mijnbouw, akkerbouwer en graanhandelaar Thea Buseman uit Scheemda is vicevoorzitter en is provinciaal afgezante bij het NAJK, melkveehouder Paulien van Beesten uit Thesinge is portefeuillehouder acquisitie en marketing en akkerbouwer Evelien Drenth uit Vlagtwedde is algemeen bestuurslid. Autonoom loonwerker Jeroen Wolters uit Mensingeweer is regiocoördinator en treedt naast bestuursondersteuner op als projectmanager.  

Heldere koers

Rietema ziet een heldere koers voor de Groningse agrarische jongeren. ,,We hebben met ons bestuur een mix van verschillende persoonlijkheden, bedrijven en kennis. Eind vorig jaar hebben we onze visie gedeeld waarin we verschillende uitdagingen en toekomstperspectieven van de jonge boer uitschrijven. Het is gelukt om inpolderen op de bestuurlijke agenda’s te krijgen. Nu verdienen de andere visie-onderdelen prioriteit bijvoorbeeld beloning van emissiearme stallen. Jonge boeren en tuinders hebben de toekomst, zij zijn de mensen die over 30 jaar graag nog in Groningen willen ondernemen. In discussies die van invloed zijn op onze perspectieven, moeten wij daarom onze stem laten horen. Dat gaat met dit bestuur zeker lukken.”