Annalies Usmany (links) heeft de oude telefoon ontvangen van Wim Baars. Ook voor Anita Tijsma was er zo'n oud toestel.
Annalies Usmany (links) heeft de oude telefoon ontvangen van Wim Baars. Ook voor Anita Tijsma was er zo'n oud toestel.

Annalies Usmany maakt kennis met Zandplatenbuurt

Algemeen

DELFZIJL - Wethouder Annalies Usmany-Dallinga heeft woensdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ). Er werd gesproken over de versterking van de woningen in Delfzijl-Noord.

De bewoners uit de Zandplatenbuurt in Delfzijl verhuizen naar een aardbevingsbestendige nieuwbouwwoning, veelal op een andere plek in Delfzijl. Het gaat om zo’n 850 huishoudens. De bewoners hoeven maar één keer te verhuizen, ze hoeven geen gebruik te maken van een wisselwoning. 

In de nieuwe wijken wordt extra aandacht geschonken aan de openbare ruimte en een sociaal programma met veel bewonersinitiatieven. Dit moet de onderlinge band versterken. Anita Tijsma, directeur van woningverhuurder Acantus: ,,Wonen gaat over meer dan stenen, het gaat over je thuis voelen in de wijk. Daar werken we met elkaar hard aan door veilige, duurzame woningen te bouwen voor jong en oud. En door aandacht te hebben voor de leefbaarheid in de nieuwe en zeker ook in de huidige wijken.”

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga is erg blij met de unieke versterkingsaanpak in Delfzijl: ,,Ik merk dat het de bewoners kracht geeft. De BVZ stelt bewoners in staat om zich goed te oriënteren en mee te denken over hun woontoekomst.” 

Dat vindt ook Wim Baars, voorzitter van de belangengroep. ,,Er werden altijd plannen voor ons gemaakt in het verleden en wij hebben nu voor het eerst het gevoel dat we echt samen optrekken in Delfzijl. Met vallen en opstaan is de samenwerking inmiddels goed vormgegeven en werken wij gezamenlijk aan een nieuw Delfzijl met mooie nieuwe huizen.’’

Niet alle bewoners kunnen tegelijk verhuizen. De nieuwbouwwoningen worden gefaseerd gebouwd en opgeleverd. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen. Eind april hebben 110 huurders de sleutel van hun nieuwbouwwoning ontvangen. Van de koopwoningen zijn 9 eigenaren inmiddels verhuisd, hebben 58 huishoudens een definitieve keuze gemaakt voor een nieuwe woning en hebben 17 huishoudens een optie op een nieuwe woning in Delfzijl. Dit jaar wordt er gestart met de bouw van nog een groot aantal woningen: 48 woningen in de Vestingbuurt, 22 woningen in de Betingehof, 25 appartementen en 12 woningen in Delfzijl West (LTS-locatie). Tijdens de woonmaand in juni worden de projecten op alle nieuwbouwlocaties gepresenteerd.

Aan het einde van het bezoek overhandigde Wim Baars een ouderwetse telefoon met draaischijf aan Annalies Usmany. Het apparaat staat symbool voor het vervolg van ‘een goede samenwerking met korte lijnen’. Ook voor Anita Tijsma was er zo’n oud toestel. In 2019 kreeg burgemeester Beukema van de gemeente Delfzijl precies hetzelfde cadeau van de bewoners.