De geslaagden samen met de docenten bijeen.
De geslaagden samen met de docenten bijeen.

Geslaagden op Rudolphus Pabus Cleveringa Lyceum

Algemeen

APPINGEDAM - Het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum in Appingedam heeft 32 internationaal erkende Cambridge Engels certificaten uitgereikt.

De universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld die internationaal gelden als standaard. De wereldwijd erkende examens worden ook wel aangeduid als ESOL-examens (English for Speakers of Other Languages) en deze examens zijn dus enkel en alleen bedoeld voor mensen die de Engelse taal niet als moedertaal hebben. Jaarlijks nemen 5,5 miljoen mensen in meer dan 130 landen deel aan de examens.

Uitdaging 

In vervolgstudies op universiteiten en hogescholen of tijdens stages krijgen leerlingen regelmatig te maken met plaatsen waar Engels de voertaal is: colleges worden steeds vaker in het Engels gegeven, presentaties moeten regelmatig in het Engels gegeven worden. Het spreekt voor zich dat vaardigheid in het Engels daarbij een groot voordeel is. 

Reden genoeg voor het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum om leerlingen die graag een uitdaging aangaan, het Cambridge programma aan te bieden. 32 leerlingen hebben 2 jaar lang wekelijks twee extra lessen gevolgd bij de docenten Monique Abiadh en Afina Kuiper, een inspanning die op 15 oktober 2021 met een FCE of CAE certificaat bekroond is.

Wereldwijd erkend examen

Het FCE (First Certificate of English) certificaat bewijst dat de leerling over een aanzienlijk niveau beschikt, dat kan worden toegepast voor werk- of studiedoeleinden en wordt erkend door beroepsopleidingen en in het bedrijfsleven bijvoorbeeld door Shell, Philips en AkzoNobel. Het CAE (Certificate of Advanced English) is het ideale examen voor leerlingen die zich voorbereiden op het universitair onderwijs of op een carrière op (inter)nationaal niveau en geeft toegang tot 100% van de universiteiten in Groot-Brittannië, Ierland, Australië en vele universiteiten wereldwijd.

De geslaagden

De geslaagden zijn:

First Certificate of English: Iris Banus, Mieke de Jong, Jermaine Bos, Daniël Knol, Sofie van Bruggen, Mane Dokter, Lars Mulder, Dim Klerks, Rutger Krans, Marilyn Haenen, Lara van Heuveln, Robin de Boer, Anna Hammenga, Isa Kuipers, Marit Knook, Luna van der Ploeg, Brenna Wind, Tineke Pestman, Lucia van der Sluis, Alissa Steenhuis, Manouk Mulder, Manou Folkers en Matthijs Stratingh.
Certificate of Advanced English Sanne Menninga, Lynn Drent, Alfred Beukema, Channah Voerman, Rick Albers, Vincent Stratingh, Annelie ter Veer, Eva Mekkering en Marijn van Dijk.