Het legen van de grijze container wordt vanaf 2023 overal in Eemsdelta per kilo afgerekend.
Het legen van de grijze container wordt vanaf 2023 overal in Eemsdelta per kilo afgerekend.

Eemsdelta stapt helemaal over op Diftar

Algemeen

EEMSDELTA - Eemsdelta wil met ingang van het jaar 2023 in de hele gemeente op dezelfde manier het huishoudelijk afval inzamelen. Het plan is om het zogenaamde Diftar-systeem in te voeren. Daarbij betalen de inwoners hun restafval per kilo en voor het aantal keren dat de container geleegd wordt.

Wethouder Meindert Joostens: ,,Het college kiest voor Diftar, zoals dat in de voormalige gemeente Loppersum al wordt gebruikt. We willen de hoeveelheid restafval uit huishoudelijk afval per inwoner verminderen en afval scheiden nog meer stimuleren. Diftar heeft wat dit betreft een duidelijk effect. Het zorgt ervoor dat inwoners nog bewuster omgaan met het scheiden van huishoudelijk afval. In de grijze container zit nu nog te vaak gft-afval.’’

De doelstelling van de rijksoverheid is dat een inwoner in 2025 nog maar 30 kilo restafval per jaar aanbiedt. In 2020 was dit in deze regio veel meer. In Appingedam lag de hoeveelheid op 164 kilo, in Delfzijl op 153 kilo en in Loppersum op 96 kilo.

Bij Diftar betalen de inwoners een vast tarief (vastrecht), voor elke kilo restafval die ze aanbieden én voor iedere keer dat ze hun grijze afvalcontainer laten legen. In het vastrecht worden onder andere de kosten voor de inzameling en de verwerking van de andere afvalstromen opgenomen.

Bij hoogbouw zullen voorzieningen worden gerealiseerd zodat bewoners hun groente-, fruit- en tuinafval (gft) niet meer bij het restafval hoeven te doen. Voor het laten ophalen van grof huishoudelijk afval en grof groen afval aan huis worden kosten in rekening gebracht. Wel mogen huishoudens drie keer per jaar gratis grof huishoudelijk afval naar het afvaloverslagstation Kloosterlaan in Farmsum en naar de milieustraat in Usquert brengen.

Om de hoeveelheid papier in restafval te verminderen, krijgen inwoners van de voormalige gemeente Loppersum een papiercontainer. Inwoners van de voormalige gemeenten Delfzijl en Appingedam hebben al zo’n papiercontainer.

In de voormalige gemeente Loppersum is bij de kinderdagverblijven in Middelstum en Loppersum een voorziening voor de inzameling van luiers. Een dergelijke voorziening komt er ook bij de andere kinderdagverblijven in de gemeente Eemsdelta. Hierin kan iedereen luiers deponeren.

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel om Diftar in te voeren, begint de gemeente op de korte termijn met de voorbereidingen en het informeren van inwoners.