Afbeelding

Gemeente Eemsdelta houdt 8,4 miljoen euro over

Algemeen

EEMSDELTA - Eemsdelta heeft de eerste jaarrekening van de nieuwe gemeente afgesloten met een voordelig saldo van 8,4 miljoen euro. ,,Dat is het gevolg van een aantal incidentele meevallers en het voeren van een behoedzaam financieel beleid’’, zo liet wethouder van financiën Jan Menninga weten.

Het resultaat wordt voor 1,9 miljoen veroorzaakt door het niet volledig uitvoeren van projecten in 2021. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2022. Verder gaat 1,3 miljoen naar de algemene reserve en de rest wil het college overhevelen naar verschillende bestemmingsreserves.

Tegelijk met de jaarstukken werd ook de kadernota 2023 gepresenteerd. Daarin wordt vooruit geblikt. Er is in beperkte mate ruimte voor nieuw beleid. Zo wil het college de extra verhoging van de OZB van 2,5 procent, bovenop de trendmatige aanpassing, voor 2023 en 2024 achterwege laten. Ook de geplande verhoging van de reclamebelasting voor 2023 zou niet moeten plaatsvinden. De dorps- en wijkbudgetten in de voormalige gemeente Delfzijl kunnen weer worden opgehoogd tot het oude niveau en ook worden ingevoerd in de rest van de gemeente. 

Het college wil de financiële ruimte ook gebruiken voor het aanstellen van twee extra toezichthouders naast de al aanwezige drie BOA’s. Daardoor kan ‘s avonds en in het weekend meer toezicht worden gehouden in het centrum van Appingedam en Delfzijl. 

Ook de nijpende parkeerproblematiek in en rond het centrum van Delfzijl krijgt aandacht. Het plan is om honderd extra parkeerplaatsen te realiseren op het niet meer gebruikte deel van het rangeerterrein bij het station. Daarvoor moet nog wel overeenstemming worden bereikt met ProRail. 

De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken en plannen op 13 juli.