Afbeelding

Waterschapslasten gaan flink omhoog

Algemeen

EEMSDELTA - Waterschap Noorderzijlvest verwacht de tarieven voor 2023 te moeten verhogen met 6 tot 10 procent.

Door fikse kostenstijgingen wordt het werk van het waterschap behoorlijk duurder. Oorzaken zijn de hoge inflatie, stijgende prijzen voor materialen, langere levertijden en extra verplichtingen die voortkomen uit de CAO. Dit leidt voor het lopende jaar waarschijnlijk tot een negatief resultaat. 

Het volledig doorberekenen van alle kostenstijgingen zou leiden tot een hogere tariefstijging dan 6 tot 10 procent. Het bestuur wil dit dempen door geld uit de reserves te halen. In voorgaande jaren lag de tariefstijging van Noorderzijlvest doorgaans op zo’n 4 procent.