Dit stuk zeedijk is versterkt met klei dat is gemaakt van zout baggerslib.
Dit stuk zeedijk is versterkt met klei dat is gemaakt van zout baggerslib.

Wereldprimeur in Oldambt: zeedijk gemaakt van zout baggerslib

Algemeen

OLDAMBT - In de Carel Coenraadpolder in de gemeente Oldambt is een zeedijk versterkt met klei gemaakt van zout baggerslib. Dat is nog nooit eerder gedaan en dus is sprake van een wereldprimeur.

Het slib is in drie jaar gerijpt tot stevige klei, een proces dat in de natuur tientallen jaren duurt. De dijk is over een lengte van 750 meter verbreed en verhoogd met deze bijzondere klei. De resultaten zijn zodanig gunstig dat Waterschap Hunze en Aa’s de resterende 11,5 kilometer van de Dollarddijk ook met deze lokale klei wil versterken. 

Het idee voor deze innovatie ontstond 10 jaar geleden. Het Deltaprogramma onderzocht nieuwe en duurzame vormen van dijkversterkingen die goed passen in het gebied van het Werelderfgoed Waddenzee. Dit bood de kans om het idee van de Brede Groene Dijk te verkennen. Overtollig slib werd uit de Eems-Dollard gehaald om te drogen tot klei en hiermee werd de naastgelegen dijk versterkt. Zo verbetert de waterkwaliteit, omdat er minder slib in het water zweeft en ontstaat een veilige en groene dijk die goed in de omgeving past. 

Projectmanager Erik Jolink: ,,We weten inmiddels door uitgebreid onderzoek hoe we in korte tijd van slib klei kunnen maken en hoe sterk deze klei is. Met deze kennis willen we vanaf 2025 de rest van de 11,5 kilometer Dollarddijk versterken. Het plan is om daarvoor kleirijperijen direct naast de zeedijk aan te leggen, waardoor transport over grote afstanden met vrachtwagens niet nodig is.’’

De 750 meter dijk wordt de komende 3 jaar periodiek geschouwd om informatie te verzamelen over onder andere de ontwikkeling van de kruidenrijke grasmat, de drainage en het benodigde beheer. De kennis die dit project oplevert is bruikbaar bij andere projecten in binnen- en buitenland. 

Waterschap Hunze en Aa’s is opdrachtgever. EcoShape heeft de dijk aangelegd en voert de monitoring uit. Provincie Groningen, Rijkswaterstaat, Het Groninger Landschap en Groningen Seaports zijn partners.