Het Dollard College, onder andere gevestigd in Woldendorp, kan nog meer internationale activiteiten ontwikkelen.
Het Dollard College, onder andere gevestigd in Woldendorp, kan nog meer internationale activiteiten ontwikkelen.

Dollard College is blij met Erasmus+ accreditatie

Algemeen

WOLDENDORP - Het Dollard College heeft de Erasmus+ accreditatie ontvangen. Daardoor kan de school, die onder andere in Woldendorp gevestigd is, nog meer internationale activiteiten ontwikkelen.

Al langere tijd zet de school zich in om leerlingen op te leiden tot wereldburgers. Zo organiseert de school uitwisselingen en internationale activiteiten op de verschillende vestigingen. De Erasmus+ accreditatie biedt de mogelijkheid om deze activiteiten verder uit te breiden en te verdiepen met behulp van een jaarlijkse subsidie voor de periode van 2023 tot en met 2027. Alle vestigingen van het Dollard College en van scholengemeenschap Ubbo Emmius, scholengroepen van Stichting Scholengroep Trivium, kunnen hiervan gebruikmaken.

Het Erasmus+ is een EU-programma op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport. Voor het voortgezet onderwijs biedt het programma vele mogelijkheden voor leerlingen en medewerkers om met andere Europese scholen in contact te komen, om kennis en ideeën uit te wisselen en met internationale organisaties en beleidsmakers samen te werken. De accreditatie geeft de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor een breed scala aan activiteiten: uitwisselingen voor individuele leerlingen en groepen, cursussen en opleidingen voor medewerkers, docenten die in het buitenland met een collega meelopen en buitenlandse stages.

De Erasmus+ subsidie zal voor het eerst in het schooljaar 2023-2024 leiden tot een uitgebreider programma van internationaliseringsactiviteiten op het Dollard College.