Afbeelding

Elf partijen bij verkiezingen waterschap Noorderzijlvest

Algemeen

EEMSDELTA - Het aantal partijen dat bij waterschap Noorderzijlvest meedoet aan de verkiezingen is opgelopen tot elf. BBB en Belang Van Nederland (BVNL) hebben zich als laatste aangemeld. 

Inwoners in het werkgebied kiezen op 15 maart het algemeen bestuur van het waterschap. De deelnemende partijen het hun kiesnummer zijn de volgende: 1. Water Natuurlijk , 2. Partij van de Arbeid (PvdA), 3. ChristenUnie, 4. CDA, 5. Betaalbaar Water, 6. VVD, 7. 50PLUS, 8. Groninger Belang, 9. Student & Water, 10. BBB, 11. Belang van Nederland (BVNL). 

Het algemeen bestuur van Noorderzijlvest telt 23 zetels. Voor het nieuwe algemeen bestuur worden 19 zetels gereserveerd voor de categorie ‘ingezetenen’. De verkiezingsuitslag bepaalt de zetelverdeling voor deze categorie. Daarnaast zijn er in het nieuwe algemeen bestuur vier zetels wettelijk gereserveerd: twee voor de categorie ‘ongebouwd’ (aangewezen door de land- en tuinbouworganisatie LTO-Noord) en twee voor de categorie ‘natuur’ (aangewezen door Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren). 

Op 15 maart zijn er twee verkiezingen. Behalve voor de waterschapsverkiezingen gaan de kiezers ook naar de stembus voor de verkiezingen van Provinciale Staten. Kiesgerechtigden ontvangen van hun gemeente een stempas. Ook zorgt de gemeente voor de stemlokalen en het tellen van de stemmen.