Afbeelding

BBB en Water Natuurlijk winnen verkiezingen Waterschap Noorderzijlvest

Algemeen

GRONINGEN - Dijkgraaf Roeland van der Schaaf heeft vanmiddag de voorlopige uitslag bekendgemaakt van de verkiezingen bij Waterschap Noorderzijlvest. Winnaars zijn de BBB dat beslag legde op 4 zetels en Water Natuurlijk dat groeide naar 6 zetels en nu duidelijk de grootste is.

In het gebied van Noorderzijlvest konden 292.199 kiezers hun stem uitbrengen op in totaal 11 partijen met 190 kandidaten. Er zijn 172.866 stemmen uitgebracht. Het opkomstpercentage komt hiermee op 59,2 procent. Dat is bijna 6 procent meer dan in 2019. 

Van de 23 zetels zijn er 4 gereserveerd. Twee zijn voor de categorie natuurterreinen en twee voor de categorie ongebouwd. De voorlopige zetelverdeling van de overige 19 zetels is als volgt (tussen haakjes het aantal zetels in 2019): 1. Water Natuurlijk 6 (5), 2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 3 (3), 3. ChristenUnie 1 (2), 4. CDA 1 (2), 5. Betaalbaar Water 1 (2), 6. VVD 1 (1), 7. 50PLUS 0 (1), 8. Groninger Belang 1 (0, deed voor het eerst mee), 9. Student & Water 1 (0, deed voor het eerst mee), 10. BBB 4 (0, deed voor het eerst mee), 11. Belang van Nederland (BVNL) 0 (0, deed voor het eerst mee). 

Donderdag 23 maart om 10.00 uur wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau. Dan wordt ook bekend of er kandidaten met voorkeurstemmen gekozen zijn. De zitting is in de AB-zaal van het waterschapshuis in Groningen en te volgen via noorderzijlvest.nl

Op 27 maart neemt het waterschap tijdens een openbare vergadering van het algemeen bestuur afscheid van het oude bestuur. Op woensdag 29 maart start het nieuwe bestuur met het afleggen van de eed of gelofte.