Achter de hekken ligt de Damsterkade, het toekomstige parkeerterrein voor het centrum van Delfzijl (archieffoto).
Achter de hekken ligt de Damsterkade, het toekomstige parkeerterrein voor het centrum van Delfzijl (archieffoto).

Vragen over technische staat van Damsterkade in Delfzijl

Algemeen

DELFZIJL - Er zijn vragen gerezen over de technische staat van de Damsterkade in Delfzijl. De gemeente Eemsdelta heeft z’n oog op dit terrein laten vallen om er een grote parkeerplaats te realiseren voor bezoekers van het centrum van Delfzijl.

Het centrum van Delfzijl wordt ingrijpend vernieuwd. Er zijn plannen om aan het Molenbergplein een nieuw Huis van Cultuur en Bestuur te realiseren. Dit moet onderdak gaan bieden aan het centrale gemeentehuis, een nieuwe schouwburg, de bibliotheek en andere culturele voorzieningen. De grootschalige ontwikkeling betekent ook dat er voldoende parkeerruimte moet zijn in de directe nabijheid en daarvoor is de Damsterkade in beeld. Hier is ruimte voor het stallen van zo’n 200 auto’s. Ook de ondernemers in het centrum van Delfzijl juichen de komst van extra parkeerruimte toe, omdat zij hun bezoekers zo goed mogelijk willen ontvangen.

De gemeente heeft inmiddels een voorlopig koopcontract gesloten met de eigenaar van de Damsterkade. De gemeenteraad wordt in de vergadering van 28 februari gevraagd groen licht te geven voor de daadwerkelijke aankoop. 

Dit voornemen is voor de fractie van Eerlijk Democratisch Eemsdelta (EDE) aanleiding om vooraf vragen te stellen. Bij de eenmansfractie van Janny Volmer zijn namelijk verontrustende berichten binnen gekomen over de technische staat van de kade. ,,Deze zou zeer te wensen overlaten. De kade is 64 jaar oud en zou aan de onderzijde nogal wat mankementen vertonen. Betonrot en rotte palen’’, aldus Volmer, die wil weten of het college op de hoogte is van deze mogelijke problemen. ,,Ligt er een recent inspectierapport en wat zijn de uitkomsten?’’

Als uit technisch onderzoek blijkt dat er inderdaad mankementen zijn, dan moet dit volgens Volmer aanleiding zijn om de voorwaarden van de koop opnieuw tegen het licht te houden.