Afbeelding

Nieuw nummer Bie t Schildt verschenen

Algemeen

SIDDEBUREN - De historische vereniging van Siddeburen, Hellum, Tjuchem en Steendam heeft een nieuw nummer uitgegeven van haar tijdschrift Bie t Schildt. In dit meinummer staan drie artikelen die teruggrijpen op de Tweede Wereldoorlog in deze regio.

In het eerste artikel gaat over het dagboek van Jan Oostindiër uit Siddeburen en zijn beschrijving van het eerste oorlogsjaar. Het tweede verhaal is gebaseerd op passages uit brieven van Tidde Goldhoorn uit Steendam, die als student in Wageningen te maken kreeg met oorlogsdwang. Het derde verhaal behandelt de bevrijding van Wagenborgen.

Verder bevat het blad een interview getiteld ‘Ons leven op zee’. Daarin delen de heer en mevrouw Pot uit Siddeburen hun ervaringen met de naoorlogse kustvaart. 

In de rubriek ‘Zo was ‘t Zo is ’t’ wordt de lezer meegenomen naar een boerderij aan de Oostwoldjerweg in Siddeburen.

Losse nummers van het tijdschrift zijn verkrijgbaar bij Petra‘s Warenhuis in Siddeburen.