De Groote Polder bij Borgsweer en Termunterzijl (foto Eems-Dollard 2050).
De Groote Polder bij Borgsweer en Termunterzijl (foto Eems-Dollard 2050).

Stichting Zuidelijke Dorpen Delfzijl voelt zich niet gehoord

Algemeen

EEMSDELTA - Burgerinitiatief Zuidelijke Dorpen Delfzijl voelt zich niet gehoord door de politiek. De stichting heeft z’n zorgen verwoord in een brief aan de provincie, de gemeenten Eemsdelta en Oldambt en het waterschap Hunze en Aa’s. 

Vertegenwoordigers van de stichting hebben de afgelopen tijd overleg gevoerd met deze regionale overheden over diverse grote projecten rond de dorpen Borgsweer, Farmsum, Meedhuizen, Termunten, Termunterzijl, Wagenborgen en Woldendorp. Dit gebied ontwikkelt zich door de industriële groei ten zuiden van Delfzijl. Ook het project Eemszijlen laat zich gelden. Daarbij wordt slib uit de haven van Delfzijl en de Eemshaven gebruikt om lager gelegen gronden op te hogen en de Dollarddijk te versterken. Voor de Groote Polder bij Borgsweer is er het plan om slibrijkwater via de getijdenwerking binnen te laten.

De burgers willen nauw bij de nieuwe ontwikkelingen betrokken worden omdat ze grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid in het gebied. Voor deze burgerparticipatie hebben ze de stichting opgericht. ,,Maar hier knelt de schoen’’, aldus de bezorgde stichting in haar brief. ,,Wat gebeurt er nu met onze vragen, opmerkingen en inhoudelijke inbreng. Is het al beslist en zijn de bijeenkomsten voor de bühne om vermeende inspraak te legitimeren als echte burgerparticipatie?’’, zo vraagt men zich af.

Het stichtingsbestuur heeft het gevoel niet echt serieus genomen te worden. Aanleiding is onder andere het feit dat de provincie het overleg eenzijdig heeft opgeschort terwijl er volgens de stichting met andere belanghebbenden wel intensief wordt gesproken. ,,Is burgerparticipatie wel echt aan de orde of mag de bevolking alleen meepraten over de houtsoorten de kleur van het landschapsmeubilair?’’, aldus de afsluitende vraag.