In het azc in Delfzijl zijn twaalf bewoners besmet met corona.
In het azc in Delfzijl zijn twaalf bewoners besmet met corona.

Coronabesmettingen in azc Delfzijl

Algemeen

DELFZIJL - Het asielzoekerscentrum (azc) in Delfzijl heeft sinds deze week te maken met coronabesmettingen onder bewoners. Inmiddels zijn twaalf bewoners positief getest op het virus. 

De besmette mensen zijn op de locatie in isolatie geplaatst. Tevens zitten de huisgenoten van deze personen in quarantaine.

Eind vorige week meldde zich een bewoner met klachten bij de medische dienst van het azc. Nadat de test die bij deze persoon werd uitgevoerd positief bleek te zijn, is na contactonderzoek door de GGD bij meerdere personen een test afgenomen. Daarbij werden meer besmettingen geconstateerd. Rondom deze personen is vervolgens wederom contactonderzoek verricht, wat tot nu toe leidde tot het aantal van twaalf bevestigde coronabesmettingen.

Direct na de eerste besmetting zijn verschillende activiteiten in en rondom het azc stilgelegd, om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Ook is de overige bewoners van de opvanglocatie gevraagd de voorzorgsmaatregelen extra in het oog te houden, en zich met (milde) klachten te melden, zodat zij direct getest zouden kunnen worden. Vijf bewoners die tot een risicogroep behoren, zijn op vrijwillige basis preventief overgeplaatst naar een ander azc.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zegt samen met de GGD de situatie nauwlettend in de gaten te houden, om zo nodig tot verdere maatregelen over te gaan. COA-medewerkers informeren sinds het begin van de coronacrisis de bewoners van de verschillende opvanglocaties in het land over het coronavirus, de maatregelen die het COA treft en wat bewoners zelf kunnen doen om besmetting te voorkomen. 

Via MyCOA, de website speciaal voor asielzoekers, zijn bewoners in alle talen geïnformeerd over het coronavirus. In de azc’s hangen posters zijn flyers verspreid over het coranavirus en hygiënemaatregelen. Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, volgen medewerkers de algemene richtlijn ‘houd anderhalve meter afstand’. Het COA heeft de infobalies voorzien van plexiglas schermen.