Een impressie van de woningen in Park Delfzicht in Delfzijl.
Een impressie van de woningen in Park Delfzicht in Delfzijl.

Park Delfzicht in Delfzijl omvat 135 woningen

Algemeen

DELFZIJL - De nieuwe woonwijk Park Delfzicht in Delfzijl gaat in totaal 135 woningen omvatten. Ze komen op de locatie van het voormalige ziekenhuis in de havenplaats.

De gemeenteraad zal waarschijnlijk op 29 mei het bestemmingsplan van Park Delfzicht vaststellen. Daarmee komt realisering van de wijk opnieuw een stap dichterbij. 

De 135 woningen worden gebouwd in zes hofjes. Het gaat om 45 huurwoningen en 90 koopwoningen. In elk hofje komen huur- en koopwoningen in een mix van rijwoningen, halfvrijstaande en vrijstaande woningen. Daarnaast komen er enkele levensloopbestendige patiowoningen. De hofjes hebben een kleinschalige opzet, waardoor ‘noaberschap’ gestimuleerd wordt. De woningen komen in een groene omgeving: het park is de voortuin. ,,Dit voorziet zeker in de woonbehoefte van onze inwoners’’, aldus wethouder Annalies Usmany-Dallinga.

De verkoop van de koopwoningen is inmiddels van start gegaan. Geïnteresseerden kunnen zich tot vrijdag 17 mei inschrijven. Als de vraag groter is dan het aantal woningen dat wordt gebouwd, dan worden de woningen door middel van loting verkocht. Van de nieuwe koopwoningen wordt 80 procent verkocht aan eigenaren vanuit de sloop-nieuwbouwopgave in Delfzijl. De overige 20 procent van de woningen wordt verkocht aan andere geïnteresseerden.

Verwacht wordt dat de bouw in november van start gaat en dat de woningen eind 2025 opgeleverd worden.