Een rij essen in het waddenlandschap.
Een rij essen in het waddenlandschap.

Zorgen om bomen in het waddenlandschap

Algemeen

EEMSDELTA - Landschapsbeheer Groningen maakt zich zorgen om bomen in het waddenlandschap. Door ziekte moesten de afgelopen jaren al tal van bomen worden gekapt. 

Het waddenlandschap van Groningen is een open landschap. Toch staan hier ook tienduizenden bomen. Zij maken vaak deel uit van karakteristieke wegbeplantingen, monumentale boerenerven, historische terreinen als states, borgen en kerkterreinen, maar ook van de beplantingen in en rond de dorpen en op particuliere erven. Helaas is een groot deel van deze karakteristieke bomen in het waddengebied getroffen door ziekte. Veel essen en iepen zijn aangetast en daarom de afgelopen jaren gekapt.

De zorg om de kwaliteit van het landschap en het bomenbestand in Groningen is groot. Daarom is Stichting Groninger Bomenwacht samen met Landschapsbeheer Groningen gestart met het aanplanten van nieuwe bomen. Het planten van verschillende nieuwe bomen kan de karakteristieke beplanting in het waddenlandschap versterken en bovendien zorgen voor een duurzaam bomenbestand.

Particulieren

,,We planten deze bomen op grond van de gemeente en de provincie, maar willen dit ook doen op particuliere erven”, vertelt Hendrik Jans, projectleider bij Landschapsbeheer Groningen. ,,We doen daarom een oproep aan eigenaren van particuliere erven in het waddenlandschap om een belangrijke bijdrage te leveren aan het behoud van de bomen.”

Wie op die manier een bijdrage wil leveren aan het behoud van de bomen in het gebied en voordelig bomen van 2,5 à 3,5 meter hoog wil laten aanplanten op het erf, kan zich melden. Landschapsbeheer Groningen komt graag  langs om de mogelijkheden te bespreken. 

Aanmelden kan nog tot 1 januari 2022. Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op de website van Landschapsbeheer Groningen.