Afbeelding

Havens maken afspraken over kademuren en steigers

Algemeen

DELFZIJL - Havenbedrijf Rotterdam, Groningen Seaports en North Sea Port hebben een overeenkomst gesloten om gezamenlijk de maritieme infrastructuur te standaardiseren. Het gaat daarbij om steigers, bolders, kademuren, wegen en elektriciteitsvoorzieningen.

De voordelen van de standaardisatie zijn legio: het is goedkoper, efficiënter en het verhoogt de kwaliteit van de haveninfrastructuur.

Geen eenheidsworst 

Havenbedrijf Rotterdam besloot in 2015 voor realisatie van haar maritieme infrastructuur de ontwerpvrijheden vast te leggen en over te gaan tot standaardiseren op basis van de jarenlange ervaring die het heeft in havenbouw en -beheer. De standaarden maken het mogelijk projecten sneller te realiseren. Ze zorgen voor uniformiteit, maar niet voor eenheidsworst. Uiteindelijk krijgt ieder project een uniek programma van eisen.

Veiligheid

North Sea Port (een fusie tussen de havens Gent, Terneuzen en Vlissingen) en Groningen Seaports gaan de standaarden gebruiken in de verdere ontwikkeling van de toekomstbestendige haveninfrastructuur, wat tot de kerntaken van de havenbedrijven behoort. Met goede infrastructuur willen beide havenbedrijven de veiligheid in de haven verbeteren en maatwerk aan bedrijven en investeerders leveren. Ze zullen bovendien samen met het Havenbedrijf Rotterdam de ervaringen delen en werken aan de verdere ontwikkeling van de Nederlandse havenbouwstandaarden.

Betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid, dat zijn de leidende principes bij alle voorschriften van de haveninfrastructuur. Het streven is om op deze manier een soepele, voorspelbare en daarmee veilige uitvoering van de haveninfrastructuur te voorzien tegen optimale kosten.