Afbeelding

Maand lang actie in de strijd tegen aardbevingsellende

Algemeen

EEMSDELTA - Groningen voert vanaf 16 augustus een maand lang actie in de strijd tegen de aardbevingsellende. De initiatiefnemers willen dat er meer respect komt voor Groningen.

De actiemaand wordt op touw gezet door de Groninger Bodem Beweging, Het Groninger Gasberaad, Sandra Beckerman en Chris Garrit, de initiatiefnemers van de Fakkeltocht in de stad Groningen begin dit jaar. Zij vinden dat er nog steeds teveel mis gaat voor de gedupeerden van de aardbevingen. Er moet een veilige en een stressvrije leefomgeving voor alle Groningers komen, zo is de boodschap. ,,Ruimhartige compensatie, een geen-woorden-maar-daden-beleid én het zo snel mogelijk dichtdraaien van de Groninger gaskraan zijn hiervoor nodig’’, aldus de organisatoren.

Er is gekozen voor 16 augustus als startdatum van de actiemaand, omdat het dan precies tien jaar geleden is dat de grote aardebeving, met een kracht van 3,6, in en bij Huizinge plaatsvond. ,,Tien jaar later zijn de problemen door de gaswinning onverminderd groot en zijn bewoners nog steeds de dupe. Dit moet anders’’, aldus de bedenkers van de actiemaand. 

Er wordt begonnen met een wandeltocht van Huizinge naar de Grote Markt in Groningen. Iedereen kan meelopen en de hele afstand afleggen of een deel van de route. Het vertrek is om 10.00 uur op de carpoolplaats Middelstum. Meer informatie over deelname staat op www.respectvoorgroningen.nl.

Gedurende de actiemaand vinden verder negen themabijeenkomsten plaatsvinden, verspreid over de provincie. Er wordt gesproken over: ondernemers (24 augustus), boeren (26 augustus), huurders (29 augustus), gezondheid (1 september), jongeren (3 september), cultureel erfgoed (4 september), afbouw gaswinning (5 september) en schade en versterken (9 september). Hierna volgt nog een slotdebat over macht en tegenmacht (15 september). Tijdstippen en locaties staan op www.respectvoorgroningen.nl. Via deze website kan men zich ook opgeven voor de bijeenkomsten.

De actiemaand eindigt op 16 september op de Grote Markt in Groningen als een eisenlijst wordt gepresenteerd. Die wordt samengesteld aan de hand van de informatie die is opgehaald tijdens de themabijeenkomsten.